کرونا بیش از یک میلیون و 164 هزار تن را در سراسر جهان به کشتن داد

پایتخت ها ــ سانا

از همان آغاز شیوع، کرونا تعداد مبتلایان به آن را در سراسر جهان به بیش از 42 میلیون و 870 هزار تن رساند و بیش از یک میلیون و 153 هزار نفر را به کشتن داد.

وب سایت/ورلد میتر/ امروز گزارش داد: تا این لحظه کرونا در سراسر جهان 43 میليون و790543 مورد ابتلا و میليون و164609  فوتی و 32 میليون و182737 تن بهبود یافته را به جا گذاشته است.