دستگیری 5 فلسطیینی در کرانه باختری

قدس اشغالی-سانا

نیروهای اشغالگر صهیونیستی امروز 5 فلسطینی را در کرانه باختری دستگیر کردند.

خبرگزاری فلسطینی وفا نوشت: نیروهای اشغالگر صهیونیستی با یورش به شهر جنين و شهرک سبسطية در نابلس ومنطقه هندازه در بيت لحم، 5 فلسطینی را در کرانه باختری دستگیر کردند.