تظاهرات اهالي الحسكه و قامشلي عليه اشغالگران أمريكا،تركيه و شبه نظاميان”قسد”

حسکه-سانا

امروز اهالی دو استان القامشلی و حسکه تجمعات گسترده ای را به منظور اعتراض به حضور نیرو های اشغالگر آمریکا و ترکیه و مزدوران آن “قسد” و نیز محکومیت اقدامات تجاوزگرایانه اشغالگران و تسلط آنان بر مدارس و منازل برگزار کردند.

شهروندان دو استان مذکور خواهان بیرون راندن اشغالگران آمریکایی و ترکیه ای حامیان اصلی گروه هایی تروریستی و شبه نظامیان .

تظاهر کنندگان با در دست داشتن پرچم سوریه به خیابان ها ریختند و شعار های ضد اشغالگران را سر دادند، اشغالگرانی که ثروت های این منطقه و گندم و دسترنج مردم می دزدند.

اهالی این مناطق نیز تاکید کردند که از ارتش سوریه به منظور نابودی تروریسم و بیرون راندن اشغالگران حمایت می کنند.