تصویب برخی قوانین توسط پارلمان کشور

دمشق-سانا

امروز پارلمان کشور دوره دهم عادی خود را به ریاست حموده صباغ منعقد کرد و طی این جلسه عملکرد وزارت مدیریت منطقه ای و محیط زیست و مسایل مربوطه به آن مورد بحث و بررسی قرار داده شد.

وزیر مدیریت منطقه ای و محیط زیست حسین مخلوف برنامه های اجرا شده توسط این وزارت را به میان گذاشت.

وی توضیح داد: سرمایه گذاران، صنعتگران و صاحبان املاک متضررین از تروریسم و همچنین کسانی که کار های خود به دلیل شیوع کرونا متوقف شده و فرزندان شهیدان و مجروحان آرتش از پرداخت عوارض پروانه ساختمانی و عوارض شهرداری معاف شده اند.

مخلوف خاطر نشان کرد: ما شروع به ایجاد زیربنایی های واحد های مسکونی در شهرک های صنعتی عدرا، حسیا و شیخ نجار و همچنین احداث 11 منطقه جدید فنی و حرفه ای در استان خای طرطوس،قنیطره، حمص و حما با هزینه کلی 13 میلیار لیر،کرده ایم.

اعضای پارلمان نیز به نوبه خود خواستار توسعه و پیشرفت سامانه آتش نشانی و دفاع مدنی و مجهز کردن آن به ابزار ها و خودرو های پیشرفته به منظور مقابله با سوانح و آتش سوزی ها،اصلاح مشکلات ستون های برق رسانی و احداث راه ها داخل جنگل، شده اند.

تسریع اجرای طرح بازسازی و افزایش بودجه ای آن از جمله مطالبات اعضای پارلمان بوده است.

نور جریش