مسکو صدور هرگونه قطعنامه ضد سوریه توسط آمریکا را رد می کند

مسکو-سانا

معاون وزیر خارجه روسیه سیرگی ویرشنین اعلام کرد، روسیه تلاش های آمریکا مبنی بر واداشتن شورای امنیت جهت صدور قطعنامه علیه سوریه بنا به گزارش سازمان منع گسترش اسلحه شیمیایی را رد می کند.

به گزارش خبرگزاری روسیه اسپوتنک، ورشینین بیان داشت، دیشب سازمان منع گسترش اسلحه شیمیایی گزارشی درمورد سوریه را برای شورای امنیت و مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارسال کرد و بعد واشنگتن تلاش داشت تا بنا به این گزارش یک قطعنامه غیر قابل قبول علیه سوریه را تصویب کند و افزود ما هرگز با این قطعنامه موافقت نمی کنیم زیرا این قطعنامه می تواند ما را به سوی شرایط مبهم سوق دهد.

وی با اشاره به اینکه دیپلمات های روس در تلاش هستند که جلوی این تلاش های آمریکا را بگیرند تاکید کرد، در حالیکه  دیپلمات های ما به انجام این ماموریت موفق نشدند پس در این حالت ما اقدامات آشکار در قبال این قطعنامه اتخاذ خواهیم کرد.

 

نور جریش