دستگیری 26 فلسطینی در کرانه باختری

قدس اشغالی-سانا

نیروهای اشغالگر با یورش به کرانه باختری 24 فلسطینی را دستگیر کردند.

خبرگزاری فلسطینی “وفا” نوشت: نیروهای اشغالگر با یورش به منازل فلسطینی ها در شهرک ها و روستاهای “الخلیل”، “رام الله”، “البیره”، “نابلس”، “جنین”، “بیت لحم” و “طوباس” 26 فلسطینی را دستگیر کردند.

لازم به ذکر است که نیروهای اشغالگر اقدامات جنایتکارانه آنها را از طریق تنگتر کردن حلقه محاصره ملت و یورش به شهر ها و روستاها و تفتیش آن با قصد بیرون راندن فلسطینیان ادامه می دهد.

از سوی دیگر، نیروهای اشغالگر صهیونیست مجددا کشاورزان فلسطینی در جنوب نوار محاصره شده غزه را مورد هدف قرار دادند.

به گزارش خبرگزاری “معا”، نیروهای اشغالگر به سمت کشاورزان فلسطینی در منطقه “السناطی” واقع در شرق شهرک “عباسیان بزرگ” در شرق “خان یونس”  در جنوب نوار محاصره شده غزه تیراندازی کردند، در نتیجه این کشاورزان اراضی خود را ترک کردند.

ل.ب