دستگیری 5 فلسطینی در کرانه باختری

قدس اشغالی – سانا

نیروهای اشغالگر با یورش به کرانه باختری 5 فلسطینی را دستگیر کردند.

خبرگزاری فلسطینی “وفا” نوشت: نیروهای اشغالگر با یورش به شهرک ها و روستاها در “الخلیل” و “بیت لحم” 37 فلسطینی را دستگیر کردند.

لازم به ذکر است که نیروهای اشغالگر اقدامات جنایتکارانه آنها را از طریق تنگتر کردن حلقه محاصره ملت و یورش به شهر ها و روستاها و تفتیش آن با قصد بیرون راندن فلسطینیان ادامه می دهد.