دستگیری 37 فلسطینی در کرانه باختری

قدس اشغالی – سانا

نیروهای اشغالگر با یورش به شهر رام الله در کرانه باختری 37 فلسطینی را دستگیر کردند.

خبرگزاری فلسطینی “وفا” نوشت: نیروهای اشغالگر با یورش به شهرک ها و روستاها در “رام الله”، “البیره”، “الخلیل”، “جنین”، “بیت لحم”، “طوباس”، “نابلس”، “قلقیلیه” و “قدس” اشغالی 37 فلسطینی را دستگیر کردند.

لازم به ذکر است که نیروهای اشغالگر اقدامات جنایتکارانه آنها را از طریق تنگتر کردن حلقه محاصره ملت و یورش به شهر ها و روستاها و تفتیش آن با قصد بیرون راندن فلسطینیان ادامه می دهد.