امیر کویت درگذشت

کویت – سانا

دیوان امیری کویت خبر درگذشت صباح الاحمد الجابر الصباح امیر این کشور را اعلام کرد.

به نقل از خبرگزاری کویت(کونا)، دیوان امیری کویت درگذشت صباح الاحمد الجابر الصباح امیر کشور کویت را به ملت کویت، امت های عربی و اسلامی و ملت های دوست جهان اعلام می کند.