حمله خمپاره‌ ای نیروهای اشغالگر ترکیه و مزدورانشان به حومه شمالی رقه

رقه – سانا

گروه های تروریستی مورد حمایت نیروهای اشغالگر ترکیه روستای قزعلی در منطقه تل ابیض در رقه را با خمپاره ها هدف قرار دادند.

منابع محلی در منطقه اعلام کردند: گروه های تروریستی مورد حمایت نیروهای اشغالگر ترکیه امروز با توپخانه روستای قزعلی در منطقه تل ابیض در رقه را هدف قرار دادند. این حمله خسارات مادی به دنبال داشته است.