شماری از تونسی ها: خواهان بازگشت روابط با سوریه و شکست محاصره هستیم

تونس-سانا

 امشب صد ها تونسی به خیابان حبیب بورقیبه واقع در وسط پایتخت این کشور، ریختند.

تونسی ها به منظور ابراز همدردی با سوریه کمپین تحت عنوان” تونسی ها خواهان بازگشت روابط با سوریه و رفع محاصره این کشور هستند” به راه انداختند.

جمعیت ملی حمایت از مقاومت عربی و مقابله با عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی با همکاری با شاخه اتحادیه ملی دانشجویان سوریه برگزاری این کمپین را بر عهده گرفتند.

در این کمپین نیز اتحادیه ها، نهاد ها، انحمن ها،حمعیت های و تعدادی رسانه ها و فعالیت های فرهنگی تونسی حضور به هم رساندند.

شرکت کنندگان در این تجمع به ملت سوریه به مناسبت پیروزی علیه تروریسم  تبریک گفتند