تاکید مجدد رئیس جمهور کوبا بر اهمیت ایجاد راه حل سیاسی بحران در سوریه و احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی آن

نيويورک-سانا

رئیس جمهور کوبا میگل دیاز کانل در هفتاد و پنجمین نشست سران کشورهای عضو سازمان ملل متحد که به دلیل شیوع کرونا، به صورت مجازی برگزار شد،بر اهمیت ایجاد راه حل سیاسی بحران در سوریه و احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی آن.

 کوبا دیاز کانل در ادامه گفت: ما از تلاش برای یافتن راهکار صلح آمیز برای اوضاع تحمیل شده بر سوریه، بدون وجود مداخله خارجی و احترام کامل به حق حامیت و تمامیت ارضی این کشور حمایت می کنیم.

راما