شبه نظامیان “قسد” مجددا به حومه رقه یورش بردند و ده ها شهروند را ربودند

رقه-سانا

شبه نظامیان قسد مورد حمایت اشغالگر آمریکا مجددا به حومه رقه یورش بردند و ده ها شهروند را ربودند.

منابع محلی به خبرنگار سانا گفت: شبه نظامیان قسد شهرک منصوره و تعدادی از روستاها وابسته به آن در حومه غربی رقه را محاصر کردند و به تعدادی از منازل در آن مناطق یورش بردند و ده ها  شهروندان را ربودند.