نهالستان استان دمشق… کاشت نهال ها وگیاهان زینتی به منظور زیبا سازی شهر دمشق

دمشق-سانا

شاهد أيضاً

جشن هفتاد و پنجمین سالروز استقلال در پایگاه حمیمیم

جشن هفتاد و پنجمین سالروز استقلال در پایگاه حمیمیم