ارسلان: هماهنگی بین لبنان و سوریه به نفع لبنان است

بیروت-سانا

رئیس حزب دموکراسی لبنان طلال ارسلان مجددا خواستار هماهنگی و برقراری  ارتباط با سوریه شد و به گفته وی برقراری روابط بین دو کشور به نفع لبنان است.

 وی امروز بر ضرورت ایجاد هماهنگی بین دولت دو کشور در تمامی سطوح به خصوص سطوح اقتصادی و تجاری تاکید کرد.

ارسلان خواست کرد تا تحقیقات لازم در جهت پیگیری پیامد های انفجار بندر بیروت انجام شود.

ایهم حسون