فعالیت 1124 واحد صنعتی در استان لاذقیه

لاذقیه – سانا

رحاب دعدع مدیر اداره صنعت استان لاذقیه اعلام کرد: 1124 واحد صنعتی فعال در استان لاذقیه وجود دارد که توانسته اند برای 6384 نفر اشتغال ایجاد کنند و اغلب این واحدها در حوزه های صنایع غذایی و مهندسی و نساجی فعالیت دارند.

وی افزود: علاوه بر آن 6618 واحد در حوزه صنایع دستی در استان لاذقیه فعال است که زمینه اشتغال 13242 نفر را فراهم کرده اند.

مدیر اداره صنعت استان لاذقیه ضمن پیش‌بینی افزایش کارخانجات در این استان تا سال 2030 خواستار توجه به سرمایه‌ گذاری در حوزه های صنعتی که با منطقه ساحلی سازگار است از جمله استخراج نمک دریایی، صنعت تولید آب ‌میوه و صنعت ماهیگیری شد.

وی توضیح داد: در مجموع 7742 واحد صنعتی و صنایع دستی با سرمایه بالغ بر بیش از 76 میلیارد و 43 میلیون لیر در استان لاذقیه فعالیت دارند.

غیاث جاویش