“میشل عون” رئیس‌جمهور لبنان از اعضای شورای عالی دفاع خواست تا امشب در نشست اضطراری در کاخ بعبدا شرکت کنند و همزمان “حسان دیاب” نخست‌ وزیر لبنان نیز روز چهارشنبه را عزای عمومی در این کشور اعلام کرد.

“میشل عون” رئیس‌جمهور لبنان از اعضای شورای عالی دفاع خواست تا امشب در نشست اضطراری در کاخ بعبدا شرکت کنند و همزمان “حسان دیاب” نخست‌ وزیر لبنان نیز روز چهارشنبه را عزای عمومی در این کشور اعلام کرد.

شاهد أيضاً

وزارت بهداشت: شفای /15/ مورد ابتلا به ویروس کرونا وآمار کلی بهبود یافتگان در کشور /998/ نفر می شود