ضدعفونی کردن خیابان های شهر دمشق

دمشق-سانا

طرح ضدعفونی کردن خیابان های شهر دمشق صبح امروز از منطقه “باب مصلی” تا محله “المیدان” به همت استانداری دمشق شروع شده است.