سخنگوی وزارت خارجه ایران بر ادامه تحکیم روابط سیاسی و اقتصادی و نظامی سوریه و ایران تاکید کرد

تهران-سانا

سید عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران امروز  درباره همکاری نظامی ایران با سوریه گفت: چیز جدیدی نیست و ما از زمان‌های دور روابط همه جانبه‌ای در حوزه‌های مختلف سیاسی و اقتصادی و نظامی داشتیم.

موسوی ادامه داد: این همکاری‌ها در دوره جدید که دولت و ملت سوریه درگیر تهاجمات خارجی و تروریسم هدایت شده از سوی قدرت‌های منطقه‌ای وفرامنطقه‌ای در کشور خود هستند حائز اهمیت است.

وی افزود: ایران با دعوت سوریه در آن کشور حضور داشته است و این همکاری‌های گسترده سیاسی، نظامی و اقتصادی با دولت و ملت سوریه بیش از پیش و تا پایان اشغالگری گروه‌های تروریستی در آنجا ادامه خواهد داشت.

راما