شلق: مقاومت مردم سوریه (قانون سزار) را محکوم به شکست می کند

بیروت-سانا

دبیر کشوری حزب عربی سوسیالیستی بعث در لبنان نعمان شلق گفت: مقاومت وایستادگی وعزم مردم سوریه موجب شکست تحریم اجباری یکجانبه آمریکایی به خصوص “قانون سزار” خواهد بود.

شلق امروز در حاشیه دیداری در شهرک شویر بر اهمیت همکاری وهماهنگی بین سوریه ولبنان وقدرهای ملی به منظور شکست محاصره ظالمانه، ولزوم پایبندی به گزینه مقاومت برای دفع حملات علیه منطقه اشاره کرد.

شاهد أيضاً

آغاز تولید واکسن کرونا در روسیه

مسکو – سانا وزارت بهداشت روسیه امروز از آغاز روند تولید انبوه واکسن علیه ویروس …