قاچاق 35 تانکر نفتی از جزیره سوریه به عراق توسط اشغالگران آمریکایی

حسكه-سانا

نیروهای آمریکایی به سرقت ثروت‌های سوریه از مناطق تحت اضغال خود در الجزیره و قاچاق آن‌ها به خاک عراق ادامه می‌دهند.

اشغالگران آمریکایی همچنان به سرقت سرمایه‌های سوریه از مناطق تحت اشغال خود در الجزیره و قاچاق آن‌ها به اراضی عراق ادامه می‌دهند و عصر روز گذشته -جمعه- کاروانی از تانکرهای نفتی حامل ماده فیول از طریق گذرگاه غیرقانونی الولید به خاک عراق قاچاق شد.

منابع محلی گزارش دادند که کاروانی متشکل از 35 خودرو زرهی به همراه تانگرهای حامل ماده فیول و تعداد کامیون عصر روز گذشته وارد خاک عراق شدند.

گفتنی است که اشغالگران آمریکایی و نیروهای دموکرات قسد که تحت فرمان آن‌ها هستند ثروت‌های سوریه را غارت کرده و با اعمال قوانین ظالمانه با هدف گرسنه نگه داشتن مردم، آن‌ها را محاصره و تحریم اقتصادی می‌کنند.

راما