ربوده شدن تعدادی از غیرنظامیان در حسکه توسط گروه های /قسد/ مورد حمایت نیروهای اشغالگر آمریکا

حسکه – سانا

گروه های “قسد” مورد حمایت نیروهای اشغالگران آمریکا به جنایات خود در حق اهالی در مناطق استقرار خود ادامه می دهند و چند نفر از اهالی منطقه تل حمیس را ربوده و با خود به مکانی نامعلوم بردند.

منابع محلی به خبرنگار/سانا/ توضیح دادند: واشنگتن برای تحقق طرح های خود و سرقت منابع منطقه جزیره سوریه به بهانه مبارزه با تروریسم از گروه های”قسد” استفاده می کند..این گروه های به منازل اهالی در منطقه تل حمیس یرورش بردند و چند نفر از اهالی منطقه تل حمیس را ربوده و با خود به مکانی نامعلوم بردند.

شایان به ذکر است که اهالی منطقه تل حمیس در منطقه قامشلی واقع در حومه شرقی حسکه، طی سه روز گذشته علیه اقدامات سرکوبگرانه گروه های /قسد/ دست به تظاهرات می زدند و خواستار خروج آنان از این منطقه شده اند.

ل/غ