کمالوندی: سایت هسته ای نطنز دچار یک حادثه شد

تهران-سانا

سازمان انرژی اتمی ایران اعلام کرد یکی از ساختمان های سایت هسته ای نطنز دچار خلل شد و هیچ تلفات جانی به همراه نداشت.

سازمان افزود: با توجه به غیر فعال بودن مجموعه ای دچار حادثه شده احتمال ایجاد آلودگی جای نگرانی نیست

سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران بهروز کمالوندی بیان داشت: این حادثه هیچگونه تلفات جانی نداشته و لطمه ای به فعالیت های جاری در این سایت وارد نکرده است.

ایهم حسون