“قسد” ریل های قطار در حومه دیر الزور را از جای خود برمی دارد و در بازار های ترکیه می فروشد

دير الزور-سانا

ده ها فرد تروریستی وابسته به گروه های مورد حمایت آمریکا “قسد” میل های ریل قطار حومه دیر الزور را سرقت کرده و برای فروش آن به ترکیه ارسال کردند.

منابع محلی ساکن در دیر الزور به خبرنگار سانا گفتند: تعدادی مسلحانی وابسته به “قسد” طی روز های گذشته صد ها متر از ریل های قطار ممتد بین دیر الزور و حسکه را تفکیک کرده و تجهیزات و قطعات یدکی تعمیر و نگهداری به اماکن استقرار خود بردند.

منابع خاطر نشان کردند: گروه های آلت دست نیرو های اشغالگران آمریکا در منطقه “قسد” با دلالانی و تاجران در ارتباط هستند که اینها ماموریت انتقال ریل های قطار و فروش آن در بازار های ترکیه را بر عهده می گیرند.

ایهم حسون