انصاری: همکاری میان ایران و ونزوئلا در حوزه نفت ادامه خواهد داشت

تهران – سانا

غلامرضا انصاری معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر امور خارجه ایران تاکید کرد: همکاری میان ایران و ونزوئلا در حوزه نفت ادامه خواهد داشت

معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر امور خارجه ایران امروز گفت: ونزوئلا یکی از بازارهای خوب برای تولیدات نفت ما به شمار می رود.

از سوی دیگر معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر امور خارجه ایران گفت: بحث مربوط به همکاری بانکی و پولی و مالی با مجموعه اوراسیا است که خوشبختانه بانک مرکزی پیشنهادات بسیار خوبی داشتند.