یمن تحریم های اقتصادی مجدد اتحادیه اروپا علیه سوریه را مورد محکومیت قرار داد

صنعا-سانا

یمن تحریم های مجدد اتحادیه اروپا علیه سوریه را مورد محکومیت قرار داد.

یک منبع مسئول در وزارت امور خارجه تاکید کرد که یمن تحریم های اقتصادی یکجانبه اجباری مجدد اتحادیه اروپا علیه سوریه را مورد محکومیت قرار داد.

خبرگزاری یمنی “سبا” گزارش داد: این منبع مجددا رد کشور خود از اعمال تحریم های اقتصادی علیه سوریه را مجددا ابراز کرد و گفت که این تحریم ها در تناقض با قانون بین المللی  است.