وزارت امور خارجه: تصمیم اتحادیه اروپا برای تجدید اقدامات تحمیلی علیه سوریه نشانگر فقدان استقلال و تبعیت آن اتحادیه از سیاستهاى آمریکا است

دمشق – سانا

وزارت امور خارجه تاکید کرد که تصمیم اتحادیه اروپا برای تجدید اقدامات تحمیلی علیه سوریه نشانگر فقدان استقلال و تبعیت آن اتحادیه از سیاستهاى آمریکا است.

یک منبع در وزارت خارجه امروز گفت: اقدامات تحمیلی اتحادیه اروپا علیه سوریه مسئله غریب نیست چون این اتحادیه بعد از تصمیم آمریکا مبنی بر تمدید تحریم‌های خود علیه سوریه، دست به اقدام مشابه زد و این تصمیم نشان می‌دهد که اروپا فاقد استقلال است و از آمریکا تبعیت می کند.

این منبع افزود: تصمیم اتحادیه اروپا همچنین نشان می‌دهد که اتحادیه اروپا در جنگ علیه سوریه شریک است. اتحادیه اروپا مسئول خون ریخته شده شهروندان سوریه است.

این منبع در پایان گفت: این تحریم‌ها نقض آشکار ساده‌ترین حقوق بشر و قوانین بین‌المللی و جنایت علیه بشریت است، تصمیم اتحادیه اروپا بار دیگر دروغ بودن مواضع و اظهارات مقامات این اتحادیه در باره کاهش تحریم‌ها به ویژه تحریم‌های مربوط به مقابله با ویروس کرونا را نشان داده و نفاق آن‌ها را که یکی از ویژگی های اصلی سیاست‌های اروپا شد، برملا کرد.

غیاث