یک جهانگرد چک: سوریه گهواره زیبایی، امنیت و شکوفایی است

براگ – سانا

لاديسلاف كالوس جهانگرد اهل چک تاکید کرد که علی‌رغم تخریب سیستماتیک سوریه توسط گروه های تروریستی، این کشور گهواره زیبایی، امنیت و رفاه باقی خواهد ماند.

وی در گزارشی در مورد سوریه که توسط یک وب سایت چک منتشر شد، بیان کرد: دمشق دارای بناها، بازارها، مساجد و کلیساهای بسیار زیبا و به همین دلیلبه پایتخت شرق معروف شده است.

وی گفت: هر کسی که از سوریه بازدید می کند باید از شهر باستانی پالمیرا نیز بازدید کند.

غیاث