کشف و ضبط مقادیر مهمات و اسلحه از جمله موشک های ” تاو ” ساخت آمریکا به جا مانده از تروریست ها در منطقه جنوبی

السویداء -درعا – سانا

مقامات ذیربط در جریان عملیات پاکسازی مناطق آزاد شده، مقادیر زیادی اسلحه و مهمات متنوع از جمله موشک های ساخت امریکا و اسرائیل به جا مانده از تروریست ها را در درعا و السویداء کشف کردند

یک منبع مسئول به سانا تصریح کرد: مقامات ذیربط با همکاری با اهالی مقادیر اسلحه و مهمات شامل  مقدار زیادی موشک “لاو” ساخت اسرائیلی، موشک های ” تاو ” ساخت امیرکیایی، آر پی جی ها ، تفنگ ها و مهمات گوناگون  را در حومه های درعا و السویداء  کشف کردند..

.

.

.