ارائه تسهیلات به خودروهای حامل گندم و تجهیزات برداشت محصول

دمشق-سانا

وزارت کشور از تمام واحدهای نیروی انتظامی مسئول خواستار ارائه تسهیلات لازم برای حرکت وانتقال خودروهای حامل حبوبات از تمام مناطق به مراکز تحویل محصول وتسهیل عبور دستگاه های دروگر وملزومات آن به منظور تسریع روند دروگری وبازاریابی؛ شد

وزارت با صدور بیانیه ای امروز بر لزوم تامین حمایت امنیتی لازم برای تمام مراکز تحویل محصولات وبازاریابی حبوبات در استان های کشور وارائه تمام پشتبانی قانونی به تیم های نظارتی وگشت های حمایت از مصرف کنندگان وابسته به وزارت تجارت داخلی وحمایت از مصرف کنندگان وادرات آن در استان ها تا بتوانند به آسانی به وظایف خود عمل کنند, تاکید کرد.

وزارت توضیح داد که این بخشنامه به منظور نزدیک شدن موقع دریافت محصولات وبازاریابی حبوبات در فصل جاری توسط موسسات متصدی وذیربط ؛ تعمیم داده شد.

شاهد أيضاً

فصل برداشت خربزه در مزارع روستای الثعله در حومه سویدا