تصاویر مسیر رودخانه عاصی در شهر حما

شاهد أيضاً

حلب: تصاویری از بازی امروز تیم الاتحاد با تیم الشرطه 

  تصاویری از بازی امروز تیم الاتحاد با تیم الشرطه در حلب پس از ازسرگیری …