حلب..تولید مواد ضد عفونی شوینده برای تامین نیاز بازار

شاهد أيضاً

چشم انداز همکاری بین سوریه و چک

پراگ-سانا وزیر امور خارجه چک تومس بیتر جتشک گفت این کشور سازوکار های جدیدی برای …