شروع اجرای مقررات منع آمد وشد در روزهای جمعه و شنبه از ساعت 12 ظهر تا 6 صبح روز بعد در سراسر کشور

دمشق -سانا

امروز مقررات منع آمد وشد که توسط ستاد دولتی متصدی اجرای راهبرد مقابله با ویرس کرونا تصویب شد  در روزهای جمعه و شنبه از ساعت 12 ظهر  تا فردا ساعت 6 صبح روز بعد در تمام مناطق وارد مرحله اجرا شد.

دیروز ستاد پیگیری تدابیر مبارزه با کرونا در سوریه اعلام کرد که در راستای مبارزه با ویروس کرونا مقررات منع رفت و آمد در این کشور در روزهای جمعه و شنبه از هر هفته از ساعت 12 ظهر تا 6 صبح روز بعد اجرا می‌شود.

وزارت کشور سوریه نیز تاکید کرد که به طور جدی بر اجرای مقررات منع رفت و آمد که توسط ستاد پیگیری تدابیر مبارزه با کرونا وضع شده، نظارت خواهد کرد.

در زمان اجرای مقررات منع رفت وآمد؛ سامانه اورژانس وآتشفسانی وموسسات خدمات اصلی از قبیل برق وآب وارتباطات علاوه بر تیم های بهداشتی ورسانه ها را اجازه دارند کار خود را ادامه دهند.

دمشق 

طرطوس

لاذقیه 

حمص 

دیر الزور