نهمین روز اجرای مقررات منع رفت وآمد در شهر حلب

شاهد أيضاً

کاشت سبزیجات تابستانی در حومه شرقی حلب

حلب-سانا کاشت سبزیجات تابستانی در حومه شرقی حلب