کوپا: شیوع ویروس کرونا بیانگر این است که آمریکا خطری برای بشریت

هاوانا-سانا

وزیر خارجه کوپا برنو ردریگز شیوع کرونا تهدید آمریکا به بشریت دانست.

وی در حساب توئیتی خود بیان داشت: استکبار و مسئولیت ناپذیری اداره آمریکا موجب شد این کشور به منبع اصلی برای این وبا تبدیل شود و افزود انتخابات و میل به حفظ شرکت ها در راس اولویت آمریکا است که این امر منجر به عدم رعایت سلامت بهداشتی شهروندان این کشور می شود.

ردریگز با محکوم کردن سیاست آمریکا علیه کشورش، مواضع کشور های موافق با برداشتن تحریم های اعمال شده علیه کوپا مورد ستایش قرار داد .

شاهد أيضاً

وزارت بهداشت: بهبودی دو نفر مبتلا به ویروس کرونا در سوریه..بنا بر این تعداد بهبودیافتگان به 43 نفر افزایش یافت