كابينه كشورمان: از ساعت شش شب سه‌ شنبه آینده تا 16 آوریل رفت و آمد در بین استان‌ها ممنوع خواهد بود

دمشق– سانا

در پرتو اقدامات دولتی متخذه برای مقابله با ویروس کرونا، کابینه کشورمان امروز در تصمیمی رفت و آمد بین استان ها از ساعت شش شب سه‌ شنبه آینده تا تاریخ 16 آوریل را ممنوع اعلام کرد.

بخش های خدمات، بهداشت و تولید علاوه بر موارد انسانی و کامیون ها حامل مواد غذایی، سبزیجات و سوخت از این تصمیم مستثنا هستند.

غیاث