سوریه و روسیه : ارسال محموله‌های آمریکا برای تروریست‌ها در آردوگاه رکبان تحت پوشش کمک‌های بشردوستانه

دمشق -سانا 

ستاد هماهنگی بین سازمانی روسیه و سوریه تاکید کرد : آمریکا قصد دارد تحت پوشش کمک‌های بشردوستانه به آردوگاه رکبان سوریه، محموله‌هایی را به ترویست‌ها ارسال کند.

براساس بیانیه مشترک ستاد هماهنگی بین سازمانی فدراسیون روسیه و سوریه، آمریکا تحت پوشش کمک های بشردوستانه به پناهندگان در اردوگاه رکبان در سوریه برای مبارزه با کرونا ویروس، می خواهد محموله هایی را به تروریست ها منتقل کند

در این گزارش آمده است: “طرف آمریكایی به سورت خصمانه به دنبال استفاده از اوضاع پیرامون کرونا ویروس است و به رهبری سازمان ملل فشار می آورد تا تحت پوشش تحویل وسایل تشخیص عفونت به اردوگاه پناهندگان ركبان، محموله ” بشردوستانه ” را نیز در آن وارد كند تا تروریست ها  تحت كنترل را تغذیه كند.”

در این بیانیه تأکید شده است که مشکلات رکبان نتیجه ای از اشغال غیرقانونی این بخش از سوریه توسط ایالات متحده است.

در این پیام آمده است: “روسیه و سوریه تمام اقدامات لازم را برای تخلیه پناهندگان ركبان اتخاذ كرده اند .