کشف یک بیمارستان میدانی حاوی تجهیزات پزشکی و داروها برخی از آن ساخت عربستان سعودی و قطر در شهرک حیان در حومه حلب – ویدئو

حلب-سانا

طی تکمیل عملیات پاکسازی شهرک حیان واقع در حومه شمالی غربی حلب که توسط ارتش عربی سوریه صورت گرفت، یک بیمارستان میدانی حاوی تجهیزات پزشکی و داروها، برخی از آن ساخت عربستان سعودی و قطر به جا مانده از تروریست ها کشف شد.

خبرنگار سانا اشاره کرد که یگان های ارتش عربی سوریه در جریان تکمیل عملیات پاکسازی شهرک حیان واقع در حومه شمالی غربی حلب یک بیمارستان میدانی حاوی تجهیزات پزشکی و داروها، برخی از آن ساخت عربستان سعودی و قطر، تعدادی از خودروها، موشک های تاو به جا مانده از تروریست ها در مدرسه خصوصی ابن حیان در شهر مذکور کشف و ضبط کردند.

 

راما