عــاجــل تیم دولت جهت مقابله با ویروس کروزنا فعالیت ها دانشگاه ها از٢ – ٤ – ٢٠٢٠ تا ١٦ – ٤- ٢٠٢٠ را تعطیل اعلام کرد

همراهی دوربین /سانا/ با رزمندگان ارتش عربی سوریه در محور خان طومان غرب حلب

همراهی دوربین /سانا/ با رزمندگان ارتش عربی سوریه در محور خان طومان غرب حلب

 

 

 

نور