عبدالحسین مجدمی فرمانده بسیج دارخوین شادگان ترور شد

تهران – سانا

عبدالحسین مجدمی فرمانده حوزه بسیج دارخوین شادگان در جنوب استان خوزستان توسط افراد ناشناس ترور شد.

خبرگزاری فارس اعلام کرد که فرمانده بسیج دارخوین بر اثر جراحات وارده کشته شده است.