لاذقیه امروز به روایت تصویر

لاذقیه امروز به روایت تصویر

شاهد أيضاً

با توجه به اقدامات تیم دولت جهت مقابله با ویروس کرونا وزارت آمورش و پرورش فعالیت مدارس  از  2-4-2020 تا پنجشنبه 16-4-2020  را تعطیل اعلام کرد