تروریست ها همچنان مانع خروج اهالی از گذرگاه های انسانی می شوند

حلب – ادلب – سانا

تروریست ها همچنان با توسط به همه ابزارهای جنایتکارانه خود مانع خروج اهالی از گذرگاه های ابو الضهور، الهبيط  و الحاضر به مناطق آزاد شده از تروریسم می شوند

خبرنگاران /سانا/ حاضر در  گذرگاه های أبو الضهور، الهبيط  و الحاضر اعلام کردند که تروریست ها همچنان از اهالی به عنوان سپر انسانی استفاده کرده و از خروج اهالی از این گذرگاه ها به مناطق آمن جلوگیری می کنند.

خبرنگاران افزودند: گروه های تروریستی گذرگاه ها را با خمپاره ها چندین بار هدف قرار دادند.

خبرنگاران همچنین از استقرار چندین دستگاه امبولانس و اتوبوس و یک مرکز بزشکی در گذرگاه ها جهت پذیرایی از افراد مایل به خروج  خبر دادند.