شرکت 650 هزار دانشجو در امتحانات ترم اول دانشگاه‌های دولتی

دمشق – سانا

امتحانات ترم اول سال 2019- 2020 طبق تقویم دانشگاهی شورای آموزش عالی آغاز شده‌ اند و  تا بیستم فوریه ادامه دارند.

معاون وزیر آموزش عالی و تحقیقات علمی برای امور دانشجویان گفت: حدود 650 هزار دانشجو در امتحانات ترم اول شرکت می کنند.

وی گفت: با توجه به تعداد بزرگ دانشجویان وزارتخانه آموزش عالی به تعدادی از دانشگاه‌ها که شامل تعداد زیادی دانشجو هستند اجازه داد تا امتحانات را دو یا سه روز پیش از تاریخ تعیین ‌شده آغاز کنند.

رئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانی در دانشگاه دمشق همچنین اظهار داشت: بیش از ۵۰ هزار دانشجو در امتحانات این دانشگاه شرکت می ‌کنند.

 

غیاث