آغاز عملیات بازار باز در اقتصاد ایران از امروز

تهران -سانا 

طبق اعلام رئیس کل بانک مرکزی ایران عبد الناصر همتی  از امروز شنبه ، عملیات بازار باز با محوریت بانک مرکزی در اقتصاد ایران آغاز شده است.

همتی می گوید: عملیات بازار باز بنا به تعریف متداول آن، خرید و فروش اوراق قرضه یا بدهی دولت و بویژه اوراق بدهی کوتاه مدت از قبیل اسناد خزانه بین بانک‌ها و مؤسسات اعتباری است.

به گفته رئیس کل بانک مرکزی، این بانک، از این پس و به تدریج با خرید و فروش اوراق منتشره از طرف خزانه دولت، این ابزار مهم سیاستگذاری پولی را بکار خواهد گرفت.

.بانک مرکزی معتقد است که این کار به نظام بانکی کمک خواهد کرد تا سیاستگذار و نظام سیاستگذاری پولی کشور را دچار تغییر و تحول عمده نموده و نگرانی‌هایی که تا به حال در مورد اضافه برداشت و برداشت‌های بین بانکی و بازار بین بانکی داشته است را از بین ببرد.

.