رژیم آردوغان ، تروریست های بیشتری را از سوریه به لیبی منتقل می کند

عفرین -حلب -سانا 

رژیم ترکیه  در ادامه سیاست خود مبنی بر حمایت از تروریسم و سرمایه گذاری روی آن، تروریست های بیشتری را از سوریه به لیبی منتقل می کند.

منابع مطبوعاتی گفت : بیش از یکهزار و ۷۰۰ مزدور تروریست طی ساعات گذشته وارد لیبی شده اند. این عناصر را نیروهای رژیم اردوغان از سوریه به لیبی منتقل کرده اند

.این در حالی است که اقدامات مربوط به تجهیز شمار دیگری از تروریست ها در شهر عفرین و دیگر مناطق تحت اشغال نیروهای ترکیه، برای انتقال به لیبی ادامه دارد.

این  منابع گفتند: رژیم ترکیه تاکنون بیش از سه هزار و ۲۰۰ تروریست را که برای خدمت به طرح های تروریستی اش در منطقه می جنگند، به لیبی منتقل کرده است.