حمله نیروهای اشغالگر صهیونیستی به نمازگزاران فلسطینی در مسجد الاقصی

قدس اشغالی -سانا 

نیروهای اشغالگر صهیونیستی روز جمعه با حمله به صدها نمازگزار فلسطینی در صحن های مسجد الاقصی و استفاده از گلوله های پلاستیکی،چنو نفر از آن ها را زخمی کردند.

به گزارش خبرگزاری رسمی فلسطین (معا)، نیروهای اشغالگر صهیونیستی  به صدها تن از نمازگزاران فلسطینی در صحن های مسجد الاقصی یورش بردند

نیروهای اشغالگر صهیونیستی با شلیک گلوله های پلاستیکی نمازگزاران را مجبور به ترک مسجد کردند و در حین حمله نیز شماری از فلسطینی ها زخمی شدند

یکی از نمازگزاران در این باره گفت،  نیروهای اشغالگر صهیونیستی  با سخت گیری های شدید ، اجازه ورود به مسجد را نمی دادند و کارت شناسایی بسیاری از نمازگزاران را به هنگام ورود به الاقصی ضبط کردند

جوانان فلسطین پیشتر از مردم خود خواستند نماز صبح امروز را در مسجد الاقصی اقامه کنند و این روز را در واکنش به تجاوزهای اسرائیل به مسجد الاقصی و حملات روزانه اش به این مکان مقدس و نمازگزاران، روز «جمعه کرامت»  نامیدند.

..