دیدار معاون وزیر امور خارجه کشورمان با کمیسر بخش ایمنی و امنیت سازمان ملل متحد در سوریه

دمشق – سانا

دکتر فیصل المقداد معاون وزیر امور خارجه کشورمان ظهر امروز با  «جايلز ميشود» کمیسر بخش ایمنی و امنیت سازمان ملل متحد در سوریه دیدار و گفتگو کرد.

دکتر فیصل المقداد در این دیدار ضمن اشاره به اهمیت نقش بخش ایمنی وامنیت سازمان ملل متحد در سوریه اشاره و بر ضروت همکاری این دفتر با نهادهای دولتی سوریه تاکید کرد.

معاون وزیر همچنین بر ضرورت درپیش گرفتن شفافیت از سوی این دفتر و پایبندی آن به اهداف و اصول منشور سازمان ملل متحد تاکید کرد.

کمیسر بخش ایمنی و امنیت سازمان ملل متحد پایبندی این دفتر را برای همکاری سازنده با دولت جمهوری عربی سوریه در امور امنیت سازمان های وابسته به سازمان ملل متحد فعال در سوریه اعلام و تسهیلات ارائه شده توسط دولت سوریه را مورد ستایش قرار داد.