بررسی تحولات عربی ومنطقه ای توسط لحود و سفیر عبدالکریم

بیروت-سانا

رئیس جمهور سابق لبنان سپهبد امیل لحود امروز با سفیر سوریه در لبنان علی عبد الکریم تحولات منطقه ای و تازه ترین تحولات در منطقه مورد بحث وبررسی قرار داد.

دو طرف روابط دو جانبه دو کشور نیز بررسی کرده اند.

شاهد أيضاً

سخنرانی دکتر بشار اسد به مناسبت آزادسازی های اخیر