سپهپد ایوب نشان قهرمان جمهوری عربی سوریه از سوی رئیس جمهور بشار اسد به وزیر دفاع ایران جهت تقدیم به شهید سلیمانی را اعطا کرد

تهران -سانا

«سپهبد علی عبدالله ایوب» جانشین فرمانده کل نیروهای مسلح و وزیر دفاع با امیر سرتیپ حاتمی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران دیدار کرد.

در این دیدار وزیر دفاع نشان قهرمان جمهوری عربی سوریه را به عنوان بالاترین نشان نیروهای مسلح جمهوری

عربی سوریه از سوی رئیس جمهور بشار اسد به وزیر دفاع  ایران جهت تقدیم به شهید سردار  قاسم سلیمانی اعطا کرد.

سپهبد “علی عبدالله ایوب” جانشین فرمانده کل نیروهای مسلح و وزیر دفاع جمهوری عربی سوریه در این دیدار با تجلیل از فداکاری و ایثارگری مخلصانه شهید سردار قاسم سلیمانی گفت: من با این شهید عزیز در میدان های نبرد و مبارزه با تروریست ها آشنا و مأنوس شدم و آن زمانی بود که تروریست های جنایتکار بخش وسیعی از سرزمین سوریه را به اشغال خود درآورده بودند.

امیر سرتیپ امیر حاتمی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران در این دیدار با تشکر از ابراز همدری مسئولان و مقامات کشور سوریه به مناسبت شهادت سردار شهید سپهبد قاسم سلیمانی گفت: با شهادت سردار سلیمانی راه مقاومت همچنان مفتوح است .