بازگشت شمار دیگری از خانواده هایی که به خاطر جنایات تروریست‌ها آواره شده بودند

درعا – سانا

گروه دیگری از خانواده های آواره به روستاهای آزاد شده از اشغال تروریسم در استان های درعا و حمص بازگشتند.

سرهنگ مازن غندور، رئیس مرکز مهاجرت و گذرنامه گذرگاه مرزی «نصیب» بین سوریه و اردن با اشاره به اقدامات این مرکز مرزی برای تسهیل بازگشت سوری ها گفت: از زمان بازگشایی گذرگاه مرزی نصیب تاکنون بیش از 31200 آواره از طریق این گذرگاه به کشور خود بازگشته ‌اند.